Зa нас

Мисија и визија

Мисија

Здрав избор, добар за развој е она што го и го овозможуваме на секоја мајка за нејзиното дете. Затоа сме ориентирани пред сѐ кон квалитетот, кон високи стандарди во нашето работење со најсовремената технологија во производството. Нашиот тим од професионалци е мотивиран преку континуиран развој и иновации да придонесе за здравата иднина на генерациите кои доаѓаат.

 

Визија

Нашата инспирација е да секогаш да бидеме чекор пред другите во поглед на достигнувањата кои ги остваруваме во светот на детската храна. Сакаме да станеме синоним за здрава и квалитетна храна за нашите најмлади и прв избор на секоја мајка.