Зa нас

Нашиот тим

За нашата хумана идеја и проект „BFF - Baby Food Factory“ собравме тим од врвни стручњаци од разни области. Не едно место ги собравме сите поединечни богати искуства и експертизи кои овозможуваат вистински човечки придонес во создавањето на домашна детска храна со светски квалитет.

 

BFF Топ менаџмент​

Извршен директор – Милена Цветковиќ

Директор на оператива – Драган Ѓокиќ

Директор за маркетинг и продажба – Јелена Кршикапа Ристиќ

Директор на ланец на снабдување- Татјана Лукиќ