Зa нас

Нашиот тим

За нашата хумана идеја и проект „BFF - Baby Food Factory“ собравме тим од врвни стручњаци од разни области. Не едно место ги собравме сите поединечни богати искуства и експертизи кои овозможуваат вистински човечки придонес во создавањето на домашна детска храна со светски квалитет.

 

BFF Топ менаџмент​

Извршен директор – Милена Цветковиќ

Директор на производство и развој – Оливера Верац

Технички директор – Владан Матовиќ

Директор за логистика – Зоран Орлиќ

Директор за финансии и правни работи – Милан Караклиќ

Директор за продажба и маркетинг – Вукашин Цицмил

Директор за квалитет – Снежана Агатуновиќ

Директор за човечки ресурси и општи работи  – Ивана Камбасковиќ

Oперативен директор – Драган Ѓокиќ