Политика на приватност

Baby Food Factory d.o.o. гарантира заштита на личните податоци на посетителите на оваа веб страница. Изјавата за приватност се однесува на информациите кои се собрани на веб страницата во формата за комуникација. Овие податоци ќе се користат единствено од страна на Baby Food Factory d.o.o. во случај доколку има потреба за комуникација со корисникот.

Авторски права

Објавувањето на содржини од било која страница од оваа веб страница од страна на трети лица е забрането. Копирањето на веб страницата или нејзини делови за комерцијални цели од страна на трети лица е забрането.